Ιδιαίτερα Αγγλικά

Online ή δια Ζώσης;

Τα ιδιαίτερα αγγλικά πιστεύουν πολλοί ότι είναι ένας πολύ αποδοτικός τρόπος εκμάθησης. Αυτό το άρθρο κάνει μία συγκριτική ανάλυση των δύο δημοφιλέστερων μεθόδων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. Της online και της δια ζώσης διδασκαλίας. 
 
Παραδοσιακά, όλα τα μαθήματα για ιδιαίτερα αγγλικά διεξάγονται δια ζώσης είτε με τον μαθητή να πηγαίνει στον χώρο του καθηγητή, είτε με τον καθηγητή να επισκέπτεται τον μαθητή στον δικό του χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι εκδοτικοί οίκοι σχεδίαζαν και προωθούσαν βιβλία και μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες κάλυπταν τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές ανάγκες.
 
Στην πορεία του χρόνου, αν και η τεχνολογία αναπτύχθηκε και τα ιδιαίτερα αγγλικά μπορούσαν πλέον να διεξάγονται online, πολύ λίγοι είχαν υιοθετήσει την online εκπαίδευση. Οι περισσότεροι συνέχιζαν να εφαρμόζουν τον παλιό παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης δια ζώσης. Μέχρι τη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας covid.
 
Στην πανδημία αναγκάστηκαν όλοι να επιταχύνουν των ρυθμό προσαρμογής τους στην online μέθοδο διδασκαλίας. Τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές ξένων γλωσσών. Αυτό συνέβη επειδή δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος. Η online εκπαίδευση ήταν μονόδρομος. Το τέλος της πανδημίας μας άφησε, ως παρακαταθήκη για μελέτη, όλα τα εργαλεία και όλη την εμπειρία μαθητών και καθηγητών ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύγκριση.
 

Ιδιαίτερα Αγγλικά

 
 
Τα πλεονεκτήματα των online μαθημάτων για ιδιαίτερα αγγλικά 
 
Τα μαθήματα αγγλικών μέσω ίντερνετ αποδείχτηκε ότι έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
  • Ο μαθητής δε χρειάζεται να διανύει αποστάσεις για να πάει στο μάθημα.
  • Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει να μάθει από τον καλύτερο καθηγητή, ανεξαρτήτως τοποθεσίας.
  • Οι μαθητές στα απομονωμένα νησιά και ορεινά της χώρας έχουν επίσης πρόσβαση στους καλύτερους καθηγητές.
  • Οι μαθητές μπορούν να κάνουν ιδιαίτερα αγγλικά από όπου κι αν βρίσκονται, ακόμη κι από τις διακοπές τους.
 
Ιδιαίτερα Αγγλικών και μέθοδοι διδασκαλίας
 
Τα μαθήματα για ιδιαίτερα αγγλικά, είτε αυτά γίνονται online είτε δια ζώσης, σπάνια ακολουθούν πιστά μια μέθοδο διδασκαλίας όπως αυτές προτείνονται από τους εκδοτικούς οίκους οι οποίοι εκδίδουν βιβλία στην βάση μελετών και ερευνών. Ωστόσο, τα ιδιαίτερα αγγλικά πάντα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. 
 
Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Κάποιοι μαθητές θέλουν να κάνουν ιδιαίτερα αγγλικά για να δώσουν εξετάσεις για πτυχίο. Οπότε ο καθηγητής εστιάζει μόνο στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Άλλοι μαθητές επιλέγουν τα ιδιαίτερα αγγλικά για να βρουν δουλειά το καλοκαίρι στον τομέα του τουρισμού. Οπότε ο καθηγητής εστιάζει περισσότερο σε ορολογίες σχετικές με τον τουρισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, είτε ο καθηγητής προτείνει στον μαθητή να ακολουθήσουν μια αντίστοιχη μέθοδο διδασκαλίας ενός εκδοτικού οίκου, είτε απλά μελετούν άρθρα εφημερίδων, διαθέσιμα στο ίντερνετ, και προσαρμόζουν τη διδασκαλία αντίστοιχα.
 
 
Τι άλλες εναλλακτικές υπάρχουν;
 
Οι άλλες γνωστές ανταλλακτικές σε σχέση με τα ιδιαίτερα αγγλικά είναι τα μαθήματα σε φροντιστήριο και τα μαθήματα σε μικρά γκρουπ. Όμως υπάρχει ακόμη μία κατηγορία, που τώρα άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Είναι η Blended διδασκαλία.
 
Η blended διδασκαλία η οποία έχει ήδη αναπτυχθεί στο εξωτερικό, έχει αποδειχθεί η αποδοτικότερη μέθοδος διδασκαλίας, επειδή έχει υιοθετήσει τα καλύτερα στοιχεία διδασκαλίας τόσο από τα δια ζώσης μαθήματα για ιδιαίτερα αγγλικά, όσο και από τα μαθήματα μέσω ίντερνετ. 
 
Επίσης, έχει υιοθετήσει στοιχεία και από επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθόδους που κάνουν την εκμάθηση πιο εύκολη κι αποδοτική. Πιο συγκεκριμένα, συνδυάζει τρεις μεθόδους διδασκαλίας, την ασύγχρονη, την σύγχρονη και την προσαρμοσμένη ανατροφοδότηση.
 
Σε ότι αφορά την ασύγχρονη διδασκαλία, αυτή διεξάγεται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας στην οποία παρέχονται υψηλής ποιότητας βίντεο. Τα συγκεκριμένα βίντεο βασίζονται σε ιδιαίτερα εξελιγμένο λογισμικό το οποίο παρέχεται απο την εκδοτικό οίκο. Ο μαθητής έχει πρόσβαση στα μαθήματα 24/7 και μπορεί να βλέπει και να μελετά τα βίντεο όσες φορές το επιθυμεί. Είναι πολύ πιο αποδοτικό σε σύγκριση με τα ιδιαίτερα αγγλικά.
 
Ωστόσο, οι μαθητές έχουν κι επιπλέον ανάγκες. Μία απο αυτές είναι η ανάγκη να υποβάλουν ερωτήσεις, να εκφράσουν απορίες και να λάβουν ανατροφοδότηση για τα γραπτά τους (writing). Αυτή, καλύπτεται απο την δυνατότητα live προσαρμοσμένης ανατροφοδότησης. Μία δεύτερη ανάγκη, η οποία είναι αυτή της εξάσκησης της προφορικής τους ικανότητας (speaking), καλύπτεται ιδιαίτερα αποτελεσματικά απο τα live μαθήματα προφορικών με επιλογή ημέρας και ώρας από τους μαθητές. Κι αυτό υπερταιρεί από τα ιδιαίτερα αγγλικά.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η blended μορφή υιοθετεί τα αποδοτικότερα στοιχεία διδασκαλίας από όλες τις μεθόδους. Αυτός είναι και ο λόγος που υπερτερεί ως διδακτική προσέγγιση στην Online διδασκαλία Αγγλικών σε ότι αφορά την ποιότητα.
 
 
Τι προτιμούν οι μαθητές;
 
Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Πριν την πανδημία οι μαθητές προτιμούσαν είτε ιδιαίτερα αγγλικά δια ζώσης, είτε ζωντανά μαθήματα σε φροντιστήριο. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας όλα μεταφέρθηκαν online. Τώρα, πλέον οι μαθητές βρίσκονται σε μια αναζήτηση.
 
Θεωρούμε ότι ο παλιός τρόπος των μαθημάτων δια ζώσης είναι πλέον ξεπερασμένος. Η τάση της εποχής είναι να προτιμούν τα ιδιαίτερα αγγλικά online. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι μαθητές αρχίζουν να επιλέγουν την blended μορφή, επειδή αντιλαμβάνονται την υψηλή ποιότητα.
 
 
Συνοψίζοντας
 
Συνοψίζοντας, αν θέλετε να κάνετε ιδιαίτερα αγγλικά, θα σας προτείναμε να το κάνετε μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η online εκπαίδευση. Κι αν ψάχνετε για πολύ υψηλή ποιότητα διδασκαλίας θα σας προτείναμε να δοκιμάσετε τη blended μορφή.
 
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, περιηγηθείτε στη σελίδα μας. Αν ενδιαφέρεστε θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες.