Εξετάσεις TOEIC

Το TOEIC είναι μια από τις πιο γνωστές εξετάσεις αγγλικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο. Είναι μια αξιολόγηση των δεξιοτήτων ακουστικής και ανάγνωσης στην αγγλική γλώσσα και προορίζεται για ανθρώπους που επιθυμούν να εργαστούν σε διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς.

εξετάσεις toeic

Εξετάσεις TOEIC

Οι εξετάσεις TOEIC πραγματοποιούνται από την ETS (Educational Testing Service) και αξιολογούνται σε κλίμακα 0-990 βάσει του αριθμού των σωστών απαντήσεων. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη: το Listening και το Reading. Και οι δύο ενότητες αξιολογούν τις δεξιότητες κατανόησης της αγγλικής γλώσσας σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας.

Οι εξετάσεις TOEIC έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς στις εταιρείες και οργανισμούς που αναζητούν εργαζομένους με καλές δεξιότητες αγγλικής γλώσσας. Με την εξέταση TOEIC, οι εργοδότες μπορούν να αξιολογήσουν την ικανότητα ενός υποψηφίου να κατανοήσει και να επικοινωνήσει στην αγγλική γλώσσα με αξιοπιστία και ακρίβεια.

 

Η Δομή του TOEIC:
Η δομή του TOEIC αποτελείται από δύο μέρη: το Listening και το Reading.

Το μέρος του Listening αξιολογεί την ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί και να αποκρίνεται σε προφορικά μηνύματα στην αγγλική γλώσσα. Η ενότητα αυτή αποτελείται από 100 ερωτήσεις και διαρκεί περίπου 45 λεπτά. Οι ερωτήσεις για τις εξετάσεις TOEIC αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου να καταλαβαίνει συνομιλίες, τηλεφωνικά μηνύματα, ανακοινώσεις αλλά και προφορικές οδηγίες για διάφορα σενάρια στον επαγγελματικό χώρο.

Το μέρος του Reading αξιολογεί την ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί γραπτά μηνύματα στην αγγλική γλώσσα. Η ενότητα αυτή αποτελείται από 100 ερωτήσεις και διαρκεί περίπου 75 λεπτά. Οι ερωτήσεις αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου να διαβάζει και να καταλαβαίνει σχετικά περίπλοκα κείμενα που σχετίζονται με διάφορες επιχειρηματικές συνθήκες.

Η συνολική βαθμολογία του TOEIC βασίζεται στη συνολική απόδοση του υποψηφίου σε κάθε μέρος και κυμαίνεται από 10 έως 990 βαθμούς. Οι βαθμοί διαμορφώνονται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις του Listening και του Reading.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις TOEIC είναι διαθέσιμες σε δύο μορφές: η παραδοσιακή μορφή και η μορφή από το σπίτι (TOEIC at Home). Η μορφή από το σπίτι επιτρέπει στους υποψηφίους να δώσουν το TOEIC από το σπίτι τους μέσω ενός υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να πάνε σε κέντρο εξέτασης.

Στο παρελθόν, οι εξετάσεις TOEIC είχαν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους επαγγελματίες. Ωστόσο, σήμερα, το TOEIC χρησιμοποιείται ευρέως από σχολεία και πανεπιστήμια για να αξιολογήσουν την ικανότητα των φοιτητών και των μαθητών στην αγγλική γλώσσα.

 

Πώς γίνεται η βαθμολόγηση στο TOEIC:
Η βαθμολόγηση των εξετάσεων TOEIC γίνεται από ειδικούς αξιολογητές του ETS και ακολουθεί αυστηρά κριτήρια ποιότητας. Οι βαθμοί αναγράφονται σε μια κλίμακα από 10 έως 990, με βήματα των 10 βαθμών.

Οι βαθμοί των εξετάσεων TOEIC είναι διαμορφωμένοι από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις του Listening και του Reading. Κάθε ερώτηση έχει μία σωστή απάντηση και οι βαθμοί υπολογίζονται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων.

Η πιο συνηθισμένη πρακτική είναι η αναφορά των βαθμών στις εξετάσεις TOEIC σε δύο μέρη: Listening και Reading. Συνήθως, οι βαθμοί για το Listening και το Reading καταγράφονται ξεχωριστά στο πιστοποιητικό. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει και συνολικός βαθμός για το TOEIC.

Για να πάρει κάποιος πιστοποίηση TOEIC, ο βαθμός που λαμβάνει πρέπει να είναι συγκεκριμένος ανάλογα με το επίπεδο που θέλει να επιτύχει. Για παράδειγμα, για να πάρει κάποιος το πιστοποιητικό TOEIC Listening and Reading σε επίπεδο B2, πρέπει να πετύχει βαθμό τουλάχιστον 785 στο TOEIC. Αντίστοιχα, για να πάρει κάποιος το πιστοποιητικό σε επίπεδο C1, πρέπει να πετύχει βαθμό τουλάχιστον 945 στο TOEIC.

Επιπλέον, οι βαθμολογίες των εξετάσεων TOEIC δεν αντιπροσωπεύουν απλώς το επίπεδο της γλώσσας του υποψηφίου. Αντίθετα, οι βαθμολογίες χρησιμοποιούνται επίσης από εργοδότες, πανεπιστήμια και άλλες οργανώσεις για την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων των υποψηφίων.

Το TOEIC αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα από τα πιο αξιόπιστα και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για την αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας στα αγγλικά. Επιπλέον, η δομή του είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αξιολογεί τις δεξιότητες ακουστικής κατανόησης και ανάγνωσης, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία στον επαγγελματικό κόσμο. Αν είστε ενήλικας, καλό θα είναι να κάνετε προετοιμασία παρακολουθώντας μαθήματα για αγγλικά για ενήλικες.

 

Κάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις TOEIC:
Οι εξετάσεις TOEIC διενεργούνται σε διάφορες ημερομηνίες και τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Οι εξετάσεις TOEIC διοργανώνονται από την ETS (Educational Testing Service) και πραγματοποιούνται περίπου 50 φορές το χρόνο σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Για να βρείτε τις επόμενες διαθέσιμες ημερομηνίες και τοποθεσίες για τις εξετάσεις TOEIC, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ETS ή να επικοινωνήσετε με τοπικούς οργανισμούς που παρέχουν τις εξετάσεις TOEIC.

Επιπλέον, η ETS προσφέρει επίσης τη δυνατότητα διαδικτυακής εξέτασης TOEIC (TOEIC Online), η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ημερομηνίες και οι τοποθεσίες για τις εξετάσεις TOEIC μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

 

Πόσο κοστίζει το TOEIC:
Το κόστος για την εξέταση TOEIC διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή όπου διεξάγεται η εξέταση. Συνήθως το κόστος για μια εξέταση TOEIC κυμαίνεται μεταξύ $85 και $250 ανά άτομο.

Επιπλέον, εάν επιλέξετε να κάνετε τη διαδικτυακή εξέταση TOEIC (TOEIC Online), το κόστος μπορεί να διαφέρει από το κόστος της παραδοσιακής εξέτασης σε εξουσιοδοτημένο κέντρο εξέτασης.

Επιπλέον, οι εταιρείες και οι οργανισμοί μπορούν να αγοράσουν μαζικές δοκιμασίες TOEIC για τους εργαζομένους τους. Το κόστος για τις μαζικές δοκιμασίες TOEIC μπορεί να διαφέρει από το κόστος μιας μεμονωμένης εξέτασης και εξαρτάται από τον αριθμό των εξεταζομένων και άλλους παράγοντες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρέωση για την εξέταση TOEIC δεν περιλαμβάνει το κόστος του υλικού προετοιμασίας για την εξέταση, όπως βιβλία και πρακτικά τεστ.

 

Πόσο συχνά μπορώ να συμμετέχω στις εξετάσεις TOEIC;
Μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις TOEIC όσο συχνά επιθυμείτε, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας το κόστος της εξέτασης και τη διαθεσιμότητα του εξουσιοδοτημένου κέντρου εξέτασης στην περιοχή σας. Συνήθως οι εξετάσεις TOEIC διενεργούνται κάθε μήνα, αν και η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το κέντρο εξέτασης.

Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να βελτιώσετε το αποτέλεσμα της εξέτασης σας, μπορείτε να προετοιμαστείτε με τη χρήση διαθέσιμου υλικού προετοιμασίας, όπως βιβλία και πρακτικά τεστ, που μπορείτε να βρείτε σε βιβλιοπωλεία ή στο διαδίκτυο. Ίσως χρειαστεί να κάνετε μαθήματα αγγλικών για προετοιμασία.

 

Πότε μπορώ να λάβω τα αποτελέσματα των εξετάσεων;
Μπορείς να λάβεις τα αποτελέσματα των εξετάσεων TOEIC μέσα σε περίπου 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που διενεργήθηκε η εξέταση. Τα αποτελέσματα στέλνονται στο email που δήλωσες κατά την εγγραφή σου στην εξέταση, εκτός αν επέλεξες να λάβεις τα αποτελέσματα μέσω ταχυδρομείου. Σε αυτή την περίπτωση, η αποστολή των αποτελεσμάτων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο λόγω των χρόνων αποστολής της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν το σκορ σου σε κάθε τμήμα της εξέτασης, καθώς και το συνολικό σκορ του TOEIC. Επιπλέον, θα λάβεις ένα πιστοποιητικό με τα αποτελέσματά σου, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

 

Μπορώ να ζητήσω αναβαθμολόγηση από εξετάσεις TOEIC;
Ναι, μπορείς να ζητήσεις αναβαθμολόγηση από εξετάσεις TOEIC, αλλά θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι αυτή η διαδικασία είναι σχετικά ακριβή και μπορεί να απαιτήσει αρκετό χρόνο.

Η αναβαθμολόγηση περιλαμβάνει την επανεξέταση των απαντήσεων σου από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές. Οι αξιολογητές θα επανεξετάσουν τα στοιχεία της εξέτασης και θα βεβαιωθούν ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, θα καθορίσουν το σκορ σου στην εξέταση και θα στείλουν τα αναθεωρημένα αποτελέσματα σε εσένα και στον οργανισμό που διενεργεί την εξέταση.

Πριν αποφασίσεις να ζητήσεις αναβαθμολόγηση, είναι σημαντικό να είσαι σίγουρος ότι έχεις προετοιμαστεί καλά για την εξέταση και ότι έχεις δώσει τον καλύτερό σου εαυτό στη διάρκεια της εξέτασης.

 

Υπάρχει πρόνοια για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες;
Ναι, υπάρχουν πρόνοιες για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες που θέλουν να εξεταστούν στις εξετάσεις TOEIC. Η ETS παρέχει διάφορες διευκολύνσεις, όπως παρατεταμένο χρόνο εξέτασης, ηχητικό υλικό, μεγαλύτερο κείμενο στην οθόνη, ειδικό εξοπλισμό κ.λπ.

Για να υποβάλει κάποιος αίτηση για διευκολύνσεις, πρέπει να επικοινωνήσει με την ETS και να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τις ειδικές ανάγκες του, όπως γράμμα από γιατρό ή ψυχολόγο. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μερικές εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

 

Υπάρχει ημερομηνία λήξης για το TOEIC;
Οι βαθμολογίες του TOEIC δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, οι εργοδότες ή οι ιδρύματα που απαιτούν βαθμολογίες TOEIC μπορεί να ζητήσουν μια πιο πρόσφατη βαθμολογία για να διασφαλίσουν ότι οι ικανότητες γλωσσικής επικοινωνίας του υποψηφίου είναι επαρκείς για τις τρέχουσες ανάγκες τους.

Επίσης, η ETS προτείνει να επαναλαμβάνετε τις εξετάσεις του TOEIC κάθε δύο χρόνια περίπου, για να διατηρείτε τις δεξιότητές σας και να ενημερώνετε τις βαθμολογίες σας στους εργοδότες ή στα ιδρύματα που τις απαιτούν. Αυτό βοηθά να δείχνετε στους εργοδότες ότι διατηρείτε τις γλωσσικές σας δεξιότητες και είστε διαθέσιμοι για τις διεθνείς τους ανάγκες.

 

Επίλογος:
Οι εξετάσεις TOEIC αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή και αναγνωρισμένα τεστ γλωσσικής επάρκειας σε διεθνές επίπεδο. Ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο τις διεκδικεί κάποιος, οι εξετάσεις TOEIC μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του για προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη.

Όπως είδαμε, οι εξετάσεις TOEIC διαθέτουν μια συγκεκριμένη δομή και βαθμολογία, ενώ προσφέρουν και πρόνοια για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες. Επίσης, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας τα κόστη και τις διαθέσιμες ημερομηνίες εξέτασης προκειμένου να καλύψετε τις ανάγκες σας.

Τέλος, θα θέλαμε να να επισημάνουμε ότι η προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC είναι καίριας σημασίας. Είναι σημαντικό να εργαστείτε σκληρά για να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στην αγγλική γλώσσα, είτε μέσω αυτοδιδασκαλίας είτε μέσω μαθημάτων. Με την κατάλληλη προετοιμασία και τη δέσμευσή σας, μπορείτε να επιτύχετε.