Αγγλικά για Ενήλικες

Γιατί τα Αγγλικά για Ενήλικες αποτελούν από μόνα τους μια ξεχωριστή κατηγορία εκμάθησης αγγλικών; Υπάρχουν διαφόρων ειδών τρόποι διδασκαλίας, κι ο καθένας απευθύνεται σε διαφορετικές ανάγκες των μαθητών.

Τα μαθήματα σε φροντιστήριο, τα δια ζώσης ιδιαίτερα, τα online ιδιαίτερα, τα μαθήματα μικρών γκρουπ, τα μαθήματα μεγάλων γκρουπ, τα τμήματα παιδιών, και τα τμήματα ενηλίκων. Γιατί ωστόσο τα αγγλικά για ενήλικες αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία;

Σε αυτό το σημείο, ας δούμε το παρακάτω βίντεο, και θα συνεχίσουμε την ανάλυση.

 

Η εκπαίδευση είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας που για να γίνει σωστά απαιτεί υψηλή εξειδίκευση. Συγκεκριμένα σε ότι αφορά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, η διδασκαλία, όταν γίνεται σωστά, είναι αποτέλεσμα μεγάλης εξειδίκευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Γιατί συμβαίνει αυτό; Η απλή απάντηση είναι επειδή ο κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, και η εξειδίκευση των καθηγητών βοηθάει στο να προσεγγίσει ο εκπαιδευτικός τον τρόπο εκμάθησης ενός μαθητή όσο το δυνατό περισσότερο.

Εδώ αναλύουμε κάποιες από τις πιστοποιήσεις εξειδίκευσης που λαμβάνουν οι καθηγητές αγγλικών, και ποια από αυτές ενδείκνυται για αγγλικά για ενήλικες.

CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

Το CELTA είναι μια πιστοποίηση κατάρτισης που μπορούν να λάβουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (γνωστά και ως ESL και EFL). Επικεντρώνεται στη διδασκαλία ενηλίκων. Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρείται το ιδανικό πιστοποιητικό καθηγητή που εξειδικεύεται σε αγγλικά για ενήλικες.

Είναι σχεδιασμένο για ενήλικες εκπαιδευτικούς με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στη διδασκαλία αγγλικών (ELT). Είναι κατάλληλο ωστόσο και για καθηγητές που επιθυμούν μια διεθνή αναγνώριση της εξειδίκευσής τους στα αγγλικά για ενήλικες. Αυτό δε σημαίνει ωστόσο ότι όποιος εκπαιδευτικός δεν έχει αποκτήσει το CELTA δεν έχει αρκετά προσόντα για διδασκαλία αγγλικών σε ενήλικες.

Delta

Είναι ένα πιστοποιητικό διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας (ELT) για έμπειρους εκπαιδευτικούς στα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα (TEFL) και για εκπαιδευτικούς Αγγλικών σε μαθητές που είναι ομιλητές άλλων γλωσσών (TESOL). Ο πάροχος αυτού του πιστοποιητικού είναι το Cambridge English Language Assessment.

Το Delta έχει σχεδιαστεί για υποψηφίους με προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία αγγλικών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην εξειδίκευσή τους.

Αυτό το πιστοποιητικό είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν αγγλικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα (δηλαδή ESL και EFL) και σε μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας.

Με άλλα λόγια, αν κι αυτό το πιστοποιητικό δεν εστιάζει στα αγγλικά για ενήλικες, αποτελεί ωστόσο ένα διαπιστευτήριο προχωρημένης κατάρτισης καθηγητή που θα είχε θετικό αντίκτυπο και στη διδασκαλία αγγλικών για ενήλικες.

Advanced Diploma in TESOL

Το TESOL είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για μαθήματα αγγλικών ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας, που συνδυάζει και θεωρία και πρακτική.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εξειδικεύονται στη διδασκαλίας της Αγγλικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας.

Είναι ένα καλό πιστοποιητικό για καθηγητές που εστιάζουν στα αγγλικά για ενήλικες; Ναι, είναι επειδή βοηθάει στον καθηγητή να αντιληφθεί καλύτερα τις ανάγκες των ενηλίκων μαθητών και να τους κατευθύνει να αποκτήσουν γνώσεις μέσω και θεωρίας και πρακτικής.

ETECT (English Teaching Competency Test)

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε Ομιλητές άλλων Γλωσσών (TESOL). Το ETECT δημιουργήθηκε από το Hellenic American University και είναι το πρώτο διαπιστευμένο Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό διδασκαλίας στην Ελλάδα (European Cooperation for Accreditation).

Είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής με μικρή εμπειρία, επειδή η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων μπορούν να βοηθήσουν την εξέλιξη της καριέρας τους.

Είναι κατάλληλο για καθηγητές που εστιάζουν σε αγγλικά για ενήλικες; Αν και δεν αποτελεί το πιο υψηλό πιστοποιητικό εξειδίκευσης σε αγγλικά για ενήλικες, είναι θεμιτό για τους καθηγητές που διδάσκουν τμήματα αρχαρίων ενηλίκων.

Η ψυχολογία στη διδασκαλία Αγγλικών

Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στις ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις που μπορεί να λάβει ένας καθηγητής αγγλικών που εστιάζει στα αγγλικά για ενήλικες. Ωστόσο, οι πιστοποιήσεις δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό που κρίνουν τις ικανότητες και δεξιότητες ενός καθηγητή.

Η ψυχολογία είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας που ξεχωρίζει τους καθηγητές που διδάσκουν μόνο αγγλικά για ενήλικες, σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Ας κάνουμε μια σύγκριση με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:

  • Εύρος θεματικών που μπορεί να καλύψει η διδασκαλία
  • Μεθοδολογία εκμάθησης
  • Online διδασκαλία

Ας τα πάρουμε με τη σειρά:

Εύρος θεματικών που μπορεί να καλύψει η διδασκαλία.

Συνήθως, αλλά όχι πάντα, ο έφηβος ή ενήλικας μαθητής μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα κάποιες θεματικές ή ορολογίες σε σύγκριση με τα παιδιά. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι απλά γραμματική και λεξιλόγιο. Έχει επίσης να κάνει με την γενικότερη κοινωνική, πολιτική, και επιστημονική αντίληψη του μαθητή, και συνήθως ένα παιδί δεν έχει αναπτύξει ακόμη όλη τη βάση αντίληψης σε όλους τους τομείς.

Το εκπαιδευτικό σύστημα του δημοτικού, γυμνασίου, και λυκείου, έχει επίσης ως στόχο να προετοιμάσει ένα παιδί να εισαχθεί στην κοινωνία και να γίνει συνειδητοποιημένος πολίτης. Γι’ αυτόν τον λόγο και τα σχολεία διδάσκουν μαθήματα όπως μελέτη περιβάλλοντος, κοινωνιολογία, οικονομικά, ιστορία, κλπ. Όταν δεν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος εκπαίδευσης, το αναμενόμενο είναι ένα παιδί να μην έχει αποκτήσει αντίληψη σε έναν κύκλο ευρύτερων γνώσεων.

Αυτό έχει και πρακτικό αντίκρισμα. Για παράδειγμα, αν στις εξετάσεις proficiency στο θέμα της έκθεσης το ερώτημα έχει να κάνει για ένα περιβαλλοντικό θέμα, δεν είναι μόνο το λεξιλόγιο και η γραμματική που θα βοηθήσει τον υποψήφιο να πετύχει στις εξετάσεις. Είναι επίσης η γενικότερη αντίληψη και γνώσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μεθοδολογία εκμάθησης

Η μεθοδολογία εκμάθησης αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα. Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετές φορές οι εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν άλλα βιβλία για διδασκαλία σε ενήλικες, και άλλα βιβλία για διδασκαλία σε παιδιά.

Ο ενήλικας αναμένεται να έχει μάθει πώς να μελετάει. Το παιδί συνήθως βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία εκμάθησης γενικότερων αντιλήψεων και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας εκμάθησης. Το φαινόμενο αυτό γίνεται ακόμη πιο εύκολο για τους ενήλικες που έχουν αποκτήσει και πτυχίο ΑΕΙ, επειδή οι ακαδημαϊκές εργασίας εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της αντίληψης του φοιτητή σχετικά με τη μεθοδολογία εκμάθησης.

Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι αν βάλουμε στην ίδια τάξη έναν ενήλικα με ένα παιδί, αναμένεται ο ενήλικας να μπορεί να προχωρήσει στην εκμάθηση πιο γρήγορα, επειδή ήδη γνωρίζει περισσότερες κοινωνικές, πολιτικές ή επιστημονικές έννοιες σε σχέση με ένα παιδί.

Online διδασκαλία

Υπάρχουν παιδιά με ιδιαίτερα υψηλές γνώσεις τεχνολογίας, αλλά επειδή αποτελούν εξαίρεση, δε θα μιλήσουμε για αυτά τα παιδιά. Θα αναφερθούμε στη γενικότερη αντίληψη και στον τρόπο της online εκμάθησης ενός παιδιού σε σχέση με έναν ενήλικα.

Με την απαγόρευσης της κυκλοφορίας λόγω Covid στην Ελλάδα όλη η εκπαιδευτική κοινότητα εκείνο το διάστημα μεταφέρθηκε στο ίντερνετ. Τα σχολεία επίσης κάναν τα μαθήματα μέσω ίντερνετ. Εκεί αποδείχτηκε ότι τα παιδιά από μόνα τους δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και χρειάζονταν ένας κηδεμόνας να τους βοηθήσει ώστε να παρακολουθήσουν μάθημα.

Αυτό απέδειξε ότι η online διδασκαλία ενδείκνυται για ενήλικες, ωστόσο δεν ενδείκνυται ακόμη για παιδιά. Αυτό ίσως αλλάξει στο μέλλον, αλλά προς το παρόν αυτό αποδείχτηκε.

Αυτό σημαίνει ότι τα αγγλικά για ενήλικες μπορούν να γίνουν online χωρίς κανένα πρόβλημα, όμως δεν μπορούν να γίνουν για παιδιά. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος διαχωρισμού στα μαθήματα που εστιάζουν σε ενήλικες σε σύγκριση με τα μαθήματα που εστιάζουν σε παιδιά.

Συνοψίζοντας

Όπως αναλύσαμε σε αυτό το άρθρο, οι λόγοι που η διδασκαλία μερικές φορές εστιάζει στα αγγλικά για ενήλικες έχουν βαθιές ρίζες τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκό και επιστημονικής κατάρτισης των διδασκόντων, σε πρακτικούς λόγους λόγω αναμενόμενης διαφοράς αντίληψης σε διάφορες θεματικές, όσο και σε πρακτικούς λόγους, και ιδιαίτερα όταν η διδασκαλία γίνεται online.